Csenge Papp

Papp Csenge

  · 6 min read

EKS Cluster Pulumival néhány perc alatt

Hogyan készíts és menedzselj AWS EKS Cluster-t Pulumi-val.

Hogyan készíts és menedzselj AWS EKS Cluster-t Pulumi-val.

A projektről

A Pulumi egy gyorsan fejlődő, sok lehetőséget kínáló eszköz. Lehetővé teszi, hogy IaC kódot írjunk olyan népszerű nyelveken, mint a Typescript vagy a Go, sokkal több teret hagyva az egyénibb, rugalmasabb megoldásoknak, mint a Terraform. Első pillantásra olyan koncepciónak tűnt, amivel érdemes kísérletezni. Ezért is hoztunk létre egy kis projektet, amivel egy EKS Clustert telepítettünk ki AWS-re Pulumi segítségével. Ha szeretnéd megnézni a projekt repóját, itt találod.

Ennek a cikknek a célja, hogy bemutassuk ezt a projektet és a Pulumival való munkával kapcsolatos első tapasztalatainkat.


A projekt a következő modulokat tartalmazza:

 • KMS Kulcs
 • VPC (Subnet, Internet Gateway, Nat Gateway, Route table, Elastic IP és Flow Logok)
 • EKS Cluster
 • Helm Release
 • S3 és ECR

modules


Kezdés

Ehhez a projekthez a következőkre lesz szükséged:

Egy új Pulumi projekt indításához létrehozunk egy mappát és futtatjuk benne a pulumi new parancsot. A program meg fog kérdezni néhány alapvető információt, valamint felajánlja, hogy a Pulumi AI prompt-olása alapján hozzon létre egy projektet, ami amúgy egy nagyon érdekes/hasznos új feature, de ezt most kihagyjuk. A sablonok közül válasszuk ki most az aws-typescript-et.

$ pulumi new
 Would you like to create a project from a template or using a Pulumi AI prompt? template
Please choose a template (38/221 shown):
 aws-typescript           A minimal AWS TypeScript Pulumi program
This command will walk you through creating a new Pulumi project.

Enter a value or leave blank to accept the (default), and press <ENTER>.
Press ^C at any time to quit.

project name (new-project):

A projekt felépítése

Olyan struktúrát akartunk létrehozni, aminek részletei jövőbeli projektekben is újrafelhasználhatóak lesznek, ezét modulokat használtunk az AWS erőforrásokhoz és Pulumi stack config fájlokat az erőforrások attribútumainak változóként való tárolásához. Így ha később változtatni szeretnénk, csak a konfigurációs fájlokat kell majd módosítanunk. Ez sokkal tisztábbá és egyszerűbbé teszi a projekt kezelését. project structure

A Pulumi aws-typscript sablonja mellett a projektnek része még egy mappa a Github workflow-knak. Ebben hoztuk létre a projekt kitelepítéséhez szükséges pipeline-t.


A projekt konfigurálása

Ahhoz, hogy ez a részt megértsük, előszöt beszélnünk kell kicsit a Pulumi Stacks fogalmáról. A Pulumi rendszert biztosít a különböző környezetek, például a development és production kezelésére stackek formájában. Ez hasonló a Terragrunt megközelítéséhez, amely ugyanazon infrastruktúra különböző környezeteit kezeli. Ebben az esetben azonban nem kell kétszer ugyanazt a mappastruktúrát létrehozni. Egyszerűen kezelhetjük az erőforrások attribútumait a Stack konfigurációs fájljában. A Stackeket látszanak a Pulumi vizuális felhasználói felületén vagy lekérhetők a pulumi stack ls paranccsal.

stacks

NAME LAST UPDATE RESOURCE COUNT URL
dev  5 days ago  0        https://app.pulumi.com/user/aws-starter-kit/dev
prod 4 days ago  0        https://app.pulumi.com/user/aws-starter-kit/prod
test 1 hour ago  22       https://app.pulumi.com/user/aws-starter-kit/test

Nézzük meg a konfigurációs fájlokat. A Pulumi alapértelmezés szerint létrehoz egy globális Pulumi.yaml fájlt. Az ebben a fájlban tárolt információk minden stackre vonatkoznak.

name: aws-starter-kit
runtime: nodejs
description: A starter kit for AWS with basic features.

A stack konfigurációs fájlokba (például Pulumi.dev.yaml ) kerültek a stack-en belül létrehozott AWS erőforrások egyedi tulajdonságai. Itt látható egy blokk az általunk létrehozott KMS kulcshoz…

 aws-starter-kit:kmsKey:
  name: pulumi-kms-key
  deletionWindowInDays: 10
  description: KMS key for EKS
  enableKeyRotation: false
  isEnabled: true
  keyUsage: ENCRYPT_DECRYPT
  multiRegion: false

…valamint olyan változók, amik minden erőforrásra vonatkoznak, mint például a tag-ek.

aws:defaultTags:
  tags:
   project: pulumi-starter-kit
   env: dev
   version: "v1.0.0"

AWS erőforrások

Ha egy AWS erőforrást, például egy KMS kulcsot szeretnénk létrehozni, számos lehetőség áll rendelkezésünk, hogy a folyamat kevésbé legyen fájdalmas és időigényes. Ha az erőforrás már definiálva van, akkor használhatjuk a Pulumi Converter-t. Ez képes Pulumi kódot generálni az alábbiakból:

 1. ARM sablonok
 2. CloudFormation sablonok
 3. K8s CustomResourceDefinitions
 4. K8s YAML
 5. Terraform

Pulumi Converter

Ha már vannak meglévő erőforrásaink AWS-ben, és szeretnénk azokat a projektbe beépíteni, használhatjuk a pulumi import parancsot. Ez az erőforrásból Pulumi kódot generál bármilyen általunk választott nyelven.

Egy másik lehetőség a Pulumi AI, amely hatalmas segítség lehet, sok időt spórolhatunk meg vele, amit amúgy a dokumentációban a megfelelő oldalak keresésével töltenénk.

Pulumi AI

Itt van a KMS kulcs definiálásához létrehozott kódot. Szükségünk lesz egy erőforrásra magához a kulcshoz és egy külön erőforrásra a kulcs alias-hoz.

import * as pulumi from '@pulumi/pulumi';
import * as aws   from '@pulumi/aws';

// Import Interfaces
import { kmsType, kmsAliasType } from '../kms-interface';

const config        = new pulumi.Config();
const project        = config.require("project");
const env          = config.require("env");
const pulumikmsKey     = config.requireObject<kmsType>("kmsKey");
const pulumikmsKeyAlias   = config.requireObject<kmsAliasType>("kmsKeyAlias");

export let kmsArn:pulumi.Output<string>;

export function kms() {
  const kmsKey = new aws.kms.Key(`${pulumikmsKey.name}`, {
    isEnabled:       pulumikmsKey.isEnabled,
    keyUsage:        pulumikmsKey.keyUsage,
    multiRegion:      pulumikmsKey.multiRegion,
    deletionWindowInDays:  pulumikmsKey.deletionWindowInDays,
    enableKeyRotation:   pulumikmsKey.enableKeyRotation,
    description:      pulumikmsKey.description,
    tags: {
      "Name"  : `${env}-${pulumikmsKey.name}`, 
      "Env"  : env,
      "Project": project
    },
  })
  kmsArn = kmsKey.arn;
  kmsAlias(kmsKey);
};

function kmsAlias(kmsKey:aws.kms.Key) {
  const kmsAlias = new aws.kms.Alias(`${pulumikmsKeyAlias.name}-${env}`, {
    targetKeyId: kmsKey.id,
    name: `${pulumikmsKeyAlias.displayName}-${env}`,
  }, {dependsOn: [ kmsKey ]})
};

Létrehoztunk két interfészt is, amikkel használhatjuk a konfigurációs fájlban leírt információkat.

interface kmsType {
  name: string;
  deletionWindowInDays: number;
  description: string;
  enableKeyRotation: boolean;
  isEnabled: boolean;
  keyUsage: string;
  multiRegion: boolean;
}

interface kmsAliasType {
  name: string
  displayName: string
}

export {
  kmsType,
  kmsAliasType
}

Helm release

A Helm release a cluster-en egy további lépést igényel a Helm Release erőforrás létrehozása mellett . Itt a teljes folyamat lépésről lépésre:

 1. EKS cluster létrehozása
const cluster = new eks.Cluster("pulumi-cluster", {});
 1. A kubernetes provider használata az EKS cluster-rel való interakcióhoz
const k8sProvider = new kubernetes.Provider("k8s-provider", {
  kubeconfig: cluster.kubeconfig.apply(JSON.stringify),
});
 1. Egy Helm chart telepítése a clusterbe
const release = new k8s.helm.v3.Release(helmRelease.name, {
      chart: helmRelease.name,
      version:  helmRelease.chartVersion,
      namespace: helmRelease.namespace,
    }, {
      provider: k8sProvider,
    });

A projekt felhúzása

Ha készen van áll a projektünk és szeretnénk kitelepíteni AWS-re, két opciónk van. Vagy pulumi cli segítségével csináljuk vagy írunk hozzá pipeline-t.

 • pulumi preview : ezzel a paranccsal megnézhetjük a projektben lévő erőforrásokat
 • pulumi up : az erőforrások kitelepítése a kiválasztott stackbe
$ pulumi up
Please choose a stack, or create a new one: dev
Previewing update (dev)

   Type                  Name                       Plan    
 +  pulumi:pulumi:Stack          aws-starter-kit-dev                create   
 +  ├─ eks:index:Cluster          pulumi-cluster                  create   
 +  │ ├─ eks:index:ServiceRole      pulumi-cluster-instanceRole            create   
 +  │ │ ├─ aws:iam:Role         pulumi-cluster-instanceRole-role         create   
 +  │ │ ├─ aws:iam:RolePolicyAttachment pulumi-cluster-instanceRole-3eb088f2       create   
 +  │ │ ├─ aws:iam:RolePolicyAttachment pulumi-cluster-instanceRole-03516f97       create   
 +  │ │ └─ aws:iam:RolePolicyAttachment pulumi-cluster-instanceRole-e1b295bd       create   
 +  │ ├─ eks:index:ServiceRole      pulumi-cluster-eksRole              create   
 +  │ │ ├─ aws:iam:Role         pulumi-cluster-eksRole-role            create   
 +  │ │ └─ aws:iam:RolePolicyAttachment pulumi-cluster-eksRole-4b490823          create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroup      pulumi-cluster-eksClusterSecurityGroup      create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroupRule    pulumi-cluster-eksClusterInternetEgressRule    create   
 +  │ ├─ aws:eks:Cluster         pulumi-cluster-eksCluster             create   
 +  │ ├─ pulumi:providers:kubernetes   pulumi-cluster-eks-k8s              create   
 +  │ ├─ pulumi:providers:kubernetes   pulumi-cluster-provider              create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroup      pulumi-cluster-nodeSecurityGroup         create   
 +  │ ├─ kubernetes:core/v1:ConfigMap   pulumi-cluster-nodeAccess             create   
 +  │ ├─ aws:iam:OpenIdConnectProvider  pulumi-cluster-oidcProvider            create   
 +  │ ├─ eks:index:VpcCni         pulumi-cluster-vpc-cni              create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroupRule    pulumi-cluster-eksNodeIngressRule         create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroupRule    pulumi-cluster-eksExtApiServerClusterIngressRule create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroupRule    pulumi-cluster-eksNodeClusterIngressRule     create   
 +  │ ├─ aws:ec2:SecurityGroupRule    pulumi-cluster-eksClusterIngressRule       create   
 +  │ └─ aws:ec2:SecurityGroupRule    pulumi-cluster-eksNodeInternetEgressRule     create   
 +  ├─ aws:ecr:Repository         pulumi-ecr2                    create   
 +  ├─ aws:kms:Key             pulumi-kms-key-dev                create   
 +  ├─ aws:ecr:Repository         pulumi-ecr1                    create   
 +  ├─ aws:s3:Bucket            pulumi-bucket2                  create   
 +  ├─ aws:iam:Policy           cloudwatch-irsa-policy              create   
 +  ├─ aws:ec2:Vpc             pulumi-vpc                    create   
 +  ├─ aws:ec2:Eip             pulumi-elastic-ip                 create   
 +  ├─ aws:s3:Bucket            pulumi-bucket1                  create

A Pulumi útmutatókat és erőforrásokat is biztosít CICD témában. Itt van például egy Pulumi által adott Github Workflow:

name: Pulumi
on:
 - pull_request
jobs:
 preview:
  name: Preview
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v4
   - uses: actions/setup-node@v4
    with:
     node-version-file: package.json
   - name: Configure AWS Credentials
    uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1
    with:
     aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }}
     aws-region: ${{ secrets.AWS_REGION }}
     aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}
   - run: npm install
   - uses: pulumi/actions@v3
    with:
     command: preview
     stack-name: org-name/stack-name
    env:
     PULUMI_ACCESS_TOKEN: ${{ secrets.PULUMI_ACCESS_TOKEN }}

Összegzés

A felhőalapú megoldások mellett az Infrastructure as Code (IaC) technológiák is gyorsan fejlődnek, rugalmasságot és hatékonyságot kínálva az infrastruktúra egyedi kezelésében. Ha felhőmegoldásokban jártas partnert keresel, akár erőforrásaidat költöztetnéd a felhőbe, vagy egy már meglévő felhőkörnyezetet szeretnél optimalizálni, keress minket bátran!

Back to Blog